Tipologia karakterizo de esperanto kiel natura lingvo

Koutny Ilona
Redaktorzy: Kiselman Christer, Corsetti Renato, Dasgupta Probal
tytuł tomu zbiorowego: Aliroj al Esperanto
strony: 129-146
język esperancki / Esperanto
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2018