Wykluczenie na tle językowym i sytuacja językowa w UE

Koutny Ilona
Redaktorzy: Sałustowicz Piotr, Kalinowski Sławomir, Goryńska-Bittner Barbara
tytuł tomu zbiorowego: „Bliżej ludzi“ – propramem dla nauk społecznych?
strony: 153-162
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2018