Semiotik und Übersetzen – 30 Jahre später

Pieczyńska-Sulik Anna
Redaktorzy: Grucza Franciszek, Heinemann Margot, Mikołajczyk Beata, Kellner Beate,
tytuł tomu zbiorowego: Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010 Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit . Bd. 16
strony: 295-298
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2013