Południowotureckie miasto Mardin i jego ludność od połowy XIX wieku do I wojny światowej w relacjach misjonarzy zachodnich i byłych mieszkańców

Abdalla Michael
Redaktorzy: Woźniak Marta, Ściślewska Dorota
tytuł tomu zbiorowego: Badania nad światem islamu Dzieje, dzień dzisiejszy, perspektywy
strony: 222-235
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2015