Od wierności świadectwa do mityczności fantazmatu. Druga wojna światowa w literaturze polskiej

Gortych Dominika
Redaktorzy: Kałążny Jerzy, Korzeniewska Amelia, Korzeniewski Bartosz
tytuł tomu zbiorowego: Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945-2015)
strony: 45-80
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2015