Nauczanie języka ukraińskiego jako mniejszościowego w Polsce - diagnoza i perspektywy

Wicherkiewicz Tomasz
Redaktorzy:
tytuł tomu zbiorowego: 25 lat Związku Ukraińców w Polsce z perspektywy regionów i kraju
strony: 73-85
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2015