The importance of being Alfred: from the King of West Saxons to Nobel

Walkowiak Justyna
Redaktorzy: Kurpaska Maria, Wicherkiewicz Tomasz, Kanert Maciej
tytuł tomu zbiorowego: Thesaurus gentium and linguarum – a festschrift to honour Professor Alfred F. Majewicz
strony: 423-435
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016