Różnorodność a edukacja – czynniki zbliżania kultur w Szwajcarii

Sobek Adam
Redaktorzy: Mackiewicz Maciej
tytuł tomu zbiorowego: Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej
strony: 99-107
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2009