Personal Names in Language Policy and Planning: Who Plans What Names, for Whom and How?

Walkowiak Justyna
Redaktorzy: Puzey Guy, Kostanski Laura
tytuł tomu zbiorowego: Names and Naming: People, Places, Perceptions and Power
strony: 197-212
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016