De nominativo iaponico - japoński mianownik

Jabłoński Arkadiusz
Redaktorzy: Kurpaska Maria, Wicherkiewicz Tomasz, Kanert Maciej
tytuł tomu zbiorowego: Thesaurus gentium and linguarum – a festschrift to honour Professor Alfred F. Majewicz
strony: 135-143
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016