Myślenie pograniczne albo tłumaczenie w kontekście hybrydowym

Kasperska Iwona
Redaktorzy: Kujawska-Lis Ewa, NDiaye Iwona
tytuł tomu zbiorowego: Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. Tom 1: Literatura.
strony: 63-74
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2016