Sytuacja małoletnich i problemy „dzieci ulicy” w wybranych krajach arabskich

Abdalla Michael
Redaktorzy: Bednarowicz S., Moch M., Musiatewicz J.
tytuł tomu zbiorowego: Świat Arabski w perspektywie interdyscyplinarnej
strony: 145-162
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2016