Ewolucja technik narracyjnych w prozie japońskiej od Meiji do Shōwa na przykładzie opowiadań Muzan (Kuroiwa Ruikō) i Binzume Jigoku (Yumeno Kyūsaku)

Świrkowski Andrzej
Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Kubarek Magdalena, Szatkowski Maciej
tytuł tomu zbiorowego: Orient i literatura. Między tradycją a nowoczesnością
strony: 361-374
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2015