Zwischen humanem Körpergedächtnis und dem Wahrnehmungsfeld einer Menschmaschine: David Wagners transplantiertes „Leben“

Drynda Maciej
Redaktorzy: Sommerfeld Beate, Kęsicka Karolina, Korycińska-Wegner Małgorzata, Fimiak-Chwiłkowska Anna
tytuł tomu zbiorowego: Transgressionen im Spiegel der Übersetzung. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Maria Krysztofiak-Kaszyńska
strony: 225-238
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2016