La civil conversatione Stefana Guazza: sztuka życia we wspólnocie

Dimke-Kamola Joanna
Redaktorzy: Szeliga Dorota, Żółkiewska Ewa Dorota
tytuł tomu zbiorowego: Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze -Oświecenie)
strony: 262-268
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010