Bałkanoromański morfem -ure/-uri na tle romańskim i słowiańskim

Klimkowski Tomasz
Redaktorzy: Krzyżanowska Anna , Posturzyńska-Bosko Małgorzata, Sorbet Piotr
tytuł tomu zbiorowego: Badania diachroniczne w Polsce II. Między współczesnością a przeszłością
strony: 181-192
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016