Lithuanisation of personal names of the Polish minority in Lithuania

Walkowiak Justyna
Redaktorzy: Hough Carole, Izdebska Daria
tytuł tomu zbiorowego: Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences, Glasgow, 15-19 August 2014
strony: 313-324
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016