Automatic Pitch Accent Annotation

Demenko Grażyna, Oleśkowicz-Popiel Magdalena
Redaktorzy: Barnes Jon , Brugos Alejna , Shattuck-Hufnagel Stefanie , Veilleux Nanette
tytuł tomu zbiorowego: Speech Prosody 2016
strony: 74-78
język angielski
DOI: 10.21437/SpeechProsody.2016
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016