Walidacja polskich testów mowy utrudnionej

Wiskirska-Woźnica Bożena, Wojnowski Waldemar, Obrębowski Andrzej, Pruszewicz Antoni, Demenko Grażyna
Redaktorzy: Hojan-Jezierska Dorota, Kubisz Leszek , Komar Dariusz
tytuł tomu zbiorowego: Biofizyka a medycyna
strony: 64-76
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2015