Polish rhythmic database – new resources for speech timing and rhythm analysis

Wagner Agnieszka, Klessa Katarzyna, Bachan Jolanta
Redaktorzy: Calzolari Nicoletta, Choukri Khalid, Declerck Thierry, Goggi Sara , , Piperidis Stelios
tytuł tomu zbiorowego: LREC 2016, Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation
strony: 4678-4683
język angielski
projekt: Struktura rytmiczna wypowiedzi w języku polskim: analiza korpusowa
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016