A foreign/semblant language - the case of a lean manufacturing of a didactically modified native language

Puppel Stanisław
Redaktorzy: Bielak Marlena , Popescu Teodora, Krawczak Marcin
tytuł tomu zbiorowego: Bridges and not walls in the field of philology
strony: 45-55
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016