Zu systematischen Problemen der Wiedergabe deutscher Abtönungspartikeln im Polnischen

Duch-Adamczyk Justyna
Redaktorzy: Małgorzewicz Anna
tytuł tomu zbiorowego: Translation:Theorie, Praxis, Didaktik
strony: 151-158
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2010