Filologia Nowogrecka w Poznaniu: osiągnięcia i perspektywy

Siwczak Piotr
Redaktorzy: Tuszyńska Krystyna
tytuł tomu zbiorowego: Miscellanea Novograeca Posnaniensia. Monografia jubileuszowa z okazji dziesięciolecia Zakładu Filologii Nowogreckiej w Instytucie Językoznawstwa UAM
strony: 9-21
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2015