Zanik litewskich gwar w Polsce - prawda czy fałsz?

Niewulis-Grablunas Jowita
Redaktorzy: Grzybowska Marta, Michaliszyn Monika, Tabor Joanna
tytuł tomu zbiorowego: Prace Bałtystyczne. 6. Język. Literatura. Kultura
strony: 61-73
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016