Realia Nusantary w świetle indonezyjskiej frazeologii

Wiatrowski Przemysław
Redaktorzy: Szerszunowicz Joanna, Nowowiejski Bogusław, Ishida Priscilla, Katsumasa Yagi
tytuł tomu zbiorowego: Intercontinental Dialogue on Phraseology 3: Linguo-Cultural Research on Phraseology
strony: 577-599
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2015