Zoe et bios dans Jacques le Fataliste de Denis de Diderot

Loba Mirosław
Redaktorzy: Zatorska Izabella
tytuł tomu zbiorowego: Rousseau et Diderot : traduire, interpréter, connaître
strony: 97-104
język francuski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2016