Rozłam akuzatywny w języku fińskim

Bielecki Robert
Redaktorzy: Wojan Katarzyna
tytuł tomu zbiorowego: Nowe wyzwania, nowe horyzonty. Czterdzieści lat skandynawistyki gdańskiej. Tom 3: Język, kultura i społeczeństwo Finlandii
strony: 43-60
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016