Zabytki piśmiennictwa rumuńskiego

Hryhorowicz Zdzisław
Redaktorzy: Vetulani Grażyna
tytuł tomu zbiorowego: Panorama des études en linguistique diachronique et synchronique. Mélanges offerts à Józef Sypnicki
strony: 143-153
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2009