„Ormiańskie nagrobki”. Poezja Sándora Kányádiego wobec transformacji

Piotrowiak-Junkiert Kinga
Redaktorzy: Bakuła Bogusław, Kledzik Emilia, Kupidura Ryszard, Piotrkowiak-Junkiert Kinga,
tytuł tomu zbiorowego: Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej
strony: 461-476
język polski
projekt: Dyskurs postkolonialny w Europie Środkowo-Wschodniej 1991-2011: Polska, Węgry, Słowacja, Ukraina. Literatura, eseistyka, stan badań
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2015