Russkaâ etničeskaâ pesnâ v kognitivno-kulʹturologičeskom diskurse

Makarowska Olga
Redaktorzy: Galieva Marianna, Babenko Innesa , Popadeykina Irina
tytuł tomu zbiorowego: Mit, folklor, literatura: estetyczna projekcja świata
strony: 79-95
tytuł oryginalny: Russkaâ etničeskaâ pesnâ v kognitivno-kulʹturologičeskom diskurse
język rosyjski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2015