Mołdawia, Rumunia, Wołoszczyzna

Hryhorowicz Zdzisław
Redaktorzy: Czamańska Ilona, Pentek Zdzisław
tytuł tomu zbiorowego: Vademecum bałkanisty
strony: 183-194
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2009