Tożsamość czy tożsamości – wstępne refleksje na temat samoidentyfikacji mieszkańców białorusko-litewskiego pogranicza (na podstawie badan empirycznych przeprowadzonych w regionie miadziolskim obwodu mińskiego).

Żebrowska Anna
Redaktorzy: Golachowska Ewa, Zielińska Anna
tytuł tomu zbiorowego: Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T.3, Narracja i pamięć.
strony: 325-340
tytuł oryginalny: Tożsamość czy tożsamości – wstępne refleksje na temat samoidentyfikacji mieszkańców białorusko-litewskiego pogranicza (na podstawie badan empirycznych przeprowadzonych w regionie miadziolskim obwodu mińskiego).
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2014