„Maitreyi”: Eliade à la recherche de l’espace mystique

Hryhorowicz Zdzisław
Redaktorzy: Shah Pandit
tytuł tomu zbiorowego: India and Mircea Eliade
strony: 127-143
język rumuński
typ: naukowy, rok wydania: 2010