Definieren im Gesetzestext. Über Legaldefinitionen aus translatologischer Sicht

Kęsicka Karolina
Redaktorzy: Górnicz Mariusz , Kornacka Małgorzata
tytuł tomu zbiorowego: Spójność tekstu specjalistycznego. 2
strony: 41-59
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2016