Możliwości rozwijania kompetencji miękkich dla wykładowców uczelni wyższych na przykładzie wykładowcy-filologa

Gorąca-Sawczyk Gabriela
Redaktorzy: Makowski Jacek
tytuł tomu zbiorowego: Języki specjalistyczne. Edukacja - Perspektywy - Kariera
strony: 28-39
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2016