Metafory przestrzeni w filmie Andrieja Zwiagincewa „Elena”. Część II. Lustro

Waligórska-Olejniczak Beata
Redaktorzy: Chodurska Halina, Kotkiewicz Aurelia
tytuł tomu zbiorowego: Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich
strony: 178-189
tytuł oryginalny: Metafory przestrzeni w filmie Andrieja Zwiagincewa „Elena”. Część II. Lustro
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2016