Romanul românesc proletcultist

Hryhorowicz Zdzisław
Redaktorzy: Dărăbuş Carmen
tytuł tomu zbiorowego: Cultural Spaces
strony: 67-85
język rumuński
typ: naukowy, rok wydania: 2012