Komponent emocjonalny w koncepcie „percepcja wzrokowa” (na materiale języka polskiego i rosyjskiego),

Słupianek-Tajnert Daria
Redaktorzy: Stefański E.E.
tytuł tomu zbiorowego: Kross-kulturnyje issledowanija w lingwistikie
strony: 11-19
tytuł oryginalny: Komponent emocjonalny w koncepcie „percepcja wzrokowa” (na materiale języka polskiego i rosyjskiego),
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2016