Rolo de Esperanto en la interkultura komunikado

Koutny Ilona
Redaktorzy: Łomnicki Adam, Kamiński Robert
tytuł tomu zbiorowego: La pedagogio de Esperanto antau la defioj de interkultura komunikado
strony: 55-59
język esperancki / Esperanto
typ: naukowy, rok wydania: 2009