The semantic analysis of Swahili food plants according to their culinary use

Wawrzyniak Sandra
Redaktorzy: Siwiński Wiesław, Mucha-Szajek Ewa, Tauber Roman Dawid
tytuł tomu zbiorowego: Teoretyczne i praktyczne badania społeczne w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki
strony: 55-65
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2009