Polskie i węgierskie teksty prasowe o tematyce kryminalnej w XVIII, XIX i na początku XX wieku jako przykład analizy tekstologicznej z uwzględnieniem aspektu historyczno-kulturowego

Kaczmarek Karolina
Redaktorzy: Bojar Bożenna
tytuł tomu zbiorowego: Czas, pamięć, tradycja. Materiały konferencji
strony: 271-282
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010