Kardynał Józef Mindszenty wobec zagrożeń komunizmu na Węgrzech

Kaczmarek Karolina
Redaktorzy: Jakóbczyk-Adamczyk Patrycja, Rogut Dariusz
tytuł tomu zbiorowego: Przyjaźń z tysiącletnim rodowodem. Szkice z dziejów relacji polsko-węgierskich
strony: 163-177
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2009