Kino rozrachunkowe z epoką węgierskiego stalinizmu w czasach „miękkiej dyktatury”

Muga-Bartkowiak Aleksandra
Redaktorzy: Bojar Bożenna
tytuł tomu zbiorowego: Czas, pamięć, tradycja. Materiały konferencji
strony: 208-219
język polski
typ: naukowy, rok wydania: 2010