Rola podróży studyjnych w procesie świadomej refleksji i relatywizacji stereotypów. Projekt polsko-niemiecki

Adamczak-Krysztofowicz Sylwia
Redaktorzy: Szczepaniak-Kozak Anna, Lankiewicz Hadrian
tytuł tomu zbiorowego: Interkulturowe aspekty dydaktyki języków obcych
strony: 113-126
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: dydaktyka, rok wydania: 2012