Piętno syfilisu w Żywocie Diega de Torresa Villarroela

Płaczek Katarzyna
Redaktorzy: Pawłowska Maja, Wysłobocki Tomasz
tytuł tomu zbiorowego: Dawne literatury romańskie. W świecie tolerancji i nietolerancji, zagadek i tajemnic
strony: 177-185
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2018