Holocaust a kategoria wyrażalności. Rozważania leksykograficzno-korpusowe

Piątkowski Łukasz
Redaktorzy: Gortych Dominika
tytuł tomu zbiorowego: Niewy(ob)rażalne
strony: 101-119
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: językoznawstwo, rok wydania: 2018