Inside Out: Journeys in Time and Space through the Other Worlds of Vinod Kumar Shukla's Fantastic Novels

Kurowska Justyna
Redaktorzy: Stasik Danuta, Trynkowska Anna
tytuł tomu zbiorowego: Journeys and Travellers in Indian Literature and Art
strony: 82-99
język angielski
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2018