Literatur und Gedächtnis. Kurzer Bericht über den Forschungsstand

Janachowska-Budych Marta
Redaktorzy: Mrożewska Anna
tytuł tomu zbiorowego: Philologische Ostsee Studien
strony: 177-186
język niemiecki
typ: naukowy
obszar tematyczny: literaturoznawstwo, rok wydania: 2009