Foreword

Jabłoński Arkadiusz
Redaktorzy: Bednarczyk Adam, Kubarek Magdalena, Szatkowski Maciej
tytuł tomu zbiorowego: Borders and Beyond. Orient-Occident Crossings in Literature
język angielski
typ: naukowy, rok wydania: 2018