Feministyczne aspekty przekładu artystycznego na podstawie powieści "Verführungen" austriackiej autorki Marlene Streeruwitz oraz jej tłumaczenia na język polski w świetle Descriptive Translation Studies

Bukowska Joanna
Redaktorzy: Szczepan-Wojnarska Anna M. , Mikołajko Agata, Kucharczyk Łukasz
tytuł tomu zbiorowego: Tłumaczenia w XXI wieku
strony: 215-229
język polski
typ: naukowy
obszar tematyczny: przekład, rok wydania: 2018